• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Yabancı Dil Eğitimi

Çocuklar erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemlemekte, değişik kültürlere saygı duyma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır.

Etkin dil öğretiminin küçük yaşlardan başladığı düşüncesinden hareketle Okul Öncemizde içeriği yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır.

Amacımız çocuklarımızın kendi ana dilleri dışında başka bir dile ilgi ve meraklarını uyandırmak, ders ortamı dışında doğal akışında İngilizceyi sevdirerek konuşmalarını sağlamaktır.

Temel eğitimin tüm kademelerinde uyguladığımız aktif öğrenme sistemi dil öğreniminde en büyük rolü oynar.

Oyun, şarkı, dramatizasyon ve proje çalışmalarıyla el, göz ve zihin koordinasyonunu geliştirecek aktivitelerle ders içeriği daha keyifli hale getirilmektedir.

Kelime grupları, en temel düzeyde cümleler, soru ve cevap kalıpları öğretilmekte; yardımcı materyal ve ders araç gereçleriyle içerik daha da zengin bir hal almaktadır. Potato Pals adlı hikaye serisi kullanılarak kendine özgü resimli anlatımıyla öğrencilerin günlük dil kullanımına yardımcı olmak hedeflenmektedir. Çok çeşitli oyun ve aktiviteler kullanılmaktadır. Programımız içerisinde konuşma becerisini geliştirmek için hikayeler canlandırma oyunları ve benzeri birçok oyun yer alır. Potato Pals kitap serisi İngilizce kelime ve cümle yazımı çalışmaları için aktivite ve çalışma kitapları da içermektedir. Bu kitaplar eşliğinde öğrenciler hikaye cümleleri ve odak kelimeleri okuma, yazma ve fonetik ses çalışmaları yapmaktadır. Böylece, öğrencilerimiz İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar, çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

“USEFUL WEBSİTES FOR PRESCHOOL STUDENTS”  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

“KINDERGARTEN NEWSLETTER VOL.1”  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

“KINDERGARTEN NEWSLETTER VOL.2”  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...