• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Projelerimiz

Çeşitli proje etkinlikleri ile proje tabanlı öğrenmede, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmayı amaçlıyoruz.

Proje çalışmaları; öğrenciye yaşamsal beceriler, özdenetim becerileri, tutumlar, eğilimler gibi çeşitli beceriler kazandırır, yaratıcılığa özendirir. Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar. Çocuklara başarma duygusu tattırır, kendisine olan güveni arttırır. Çocukların problem çözme konusunda kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarını ve kendi deneyimlerini kurmalarına izin verir.

Proje çalışmaları çocukların:

 • Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesini sağlar.
 • Seçilen araştırma alanıyla ilgili meraklarını giderir.
 • Seçilen konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
 • Çocuklara kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.
 • Çocuklara eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.
 • Çocukların problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
 • Çocukların kendilerine güvenini arttırır.
 • Yaratıcılığa özendirir.
 • Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.
 • Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
 • Çocuklar bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.
 • Çocuklar başarma duygusunu tattırır.
 • Çocuklara kendi başlarına karar almayı öğretir.
 • Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklere katılımı sağlar.
 • Zekânın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.

Projelerimiz

 • Ben Kimim Etkinliği
 • Görsel Ayırt Etme Çalışması
 • Öğretmenler Günü Projesi
 • Parmak İzlerim ve Hayvanlar Projesi
 • Kardan Adam - Kar Yağışı Projesi
 • Sayı Tırtılı Projesi
 • Mono Ebru Baskı Projesi
 • Kelebekler Vadisi Projesi
 • Türk Bayrağı Yapımı
 • Anneler Günü Projesi
 • Saat ve Zaman Projesi
 • STEM Eğitimi Projesi