• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Okul Öncesinde Yaşam

Eğitimin amacı, çocuğun duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimini sağlamak, ileride uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan temelleri sağlıklı bir şekilde oluşturmaktır. Böylece çocuğun bir yandan doğuştan getirdiği yetenek ve özellikleri geliştirerek kendini tanıması bir yandan da topluma verimli ve üretken bir şekilde katılmayı öğrenmesi hedeflenmektedir.

Geleceğin büyükleri olan öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken amacımız: onların yeteneklerini ortaya çıkarmak; çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendisini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına olanak tanımak; onlara olumlu alışkanlık ve davranışlar kazandırmak, her fırsattan yararlanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişimine yardımcı olmak; tüm öğrencilerimizi sorumluluk sahibi, özgüvenli, dürüst, soran, araştıran, yaratıcı, öğrenmeyi ve başarıyı hedefleyen bireyler olarak yetiştirmektir.

Okul Öncesi eğitim-öğretim çalışmaları tam günlük bir eğitim programıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Matematik Etkinlikleri, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri, Oyun ve Hareket Etkinlikleri, Jimnastik, İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra Halk Dansları, Bale, Modern Dans, Satranç, Mental Aritmetik gibi alanlarında da yeteneklerini geliştirmektedirler. Tüm bu etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

Okullarımızda haftalık ders programının yanı sıra, aşağıdaki tabloda belirtilen Öğrenen Merkezli Geri Besleme Çalışmaları ile Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlik uygulamalarını içeren “Bütünleştirilmiş Dinamik Program” uygulanmaktadır.

Özel Gürçağ Okulları Haftalık Program
Toplam Hafata Sonu (Cumartesi) Hafta İçi Sınıflar
40 - 40 Anasınıfı
40 - 40 1-2-3-4
45 5 40 5-6-7-8
55 10 45 12

Sınıflarımızda

 • Sözel – Dilsel Zeka
 • Mantıksal – Matematiksel Zeka
 • Görsel – Mekansal Zeka (Uzamsal)
 • Bedensel – Kinestetik Zeka
 • Müziksel – Ritmik Zeka
 • Kişisel – İçsel Zeka
 • Kişilerarası – Sosyal Zeka
 • Doğa – Varoluşcu Zeka

gibi çoklu zeka eğitim alanlarını kullanmadaki amacımız; öğrencilerin bu alanlardaki yeterliliklerini en üst noktaya çıkarmak, bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmaktır. Okul öncesi eğitim amaçlı, düzenli ve sistemli bir eğitimdir. Öğretmenlerimiz planlayan, öğreten ve çocuğun gelişimini değerlendiren birer rehber olarak çocukların daha çok kendi kendilerine öğrenmelerine yardımcı olurlar. Planlarını çocuğun gereksinimlerine dayandırır, onların bireysel özelliklerine uygun yöntemler kullanarak öğrenmeye olanak ve kaynak sağlarlar.

Okul Öncesi eğitim-öğretim çalışmaları tam günlük bir eğitim programıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Matematik Etkinlikleri, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri, Oyun ve Hareket Etkinlikleri, Jimnastik, İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra Halk Dansları, Bale, Modern Dans, Satranç, Mental Aritmetik gibi alanlarında da yeteneklerini geliştirmektedirler. Tüm bu etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

Özel Gürçağ Okulları’nda her çocuk farklı ve özeldir. Okul Öncesi sınıflarımızda sıcak ve sevecen yapımızla, demokratik anlayışımızla öğrencilerimize temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılmakta, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirilerek hayata hazırlanmaktadırlar.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz."