• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Eğitim Ortamımız

Okul Öncesi eğitiminde belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için değişik uygulamalar planlanarak eğitim ortamları bunlara uygun olarak düzenlenmiştir. Bu ortamlar;

Kütüphane

Kütüphanemiz Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi’ne yönelik hizmet veren merkezi bir kütüphane konumundadır. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp okuyucuya sunan bir birimdir. Kütüphanemizde öğretmenleri ile birlikte okuma saatlerine gelen anasınıfı öğrencilerine yerlere konulan minderlere oturtularak haftada bir kere hikaye okuma saatleri düzenlenir.

Akıllı Sınıflar

Çağdaş eğitim anlayışında teknolojik gelişmelerden yararlanmak kaçınılmazdır. Bu amaçla, öğrencilerimizin etkileşimli öğrenmelerine destek vermek için oluşturulan akıllı sınıflarımız mevcuttur. Sınıfta IP Board, PIV işlemcili multimedya bilgisayar, projeksiyon cihazı, tepegöz bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz sınıfta uyguladıkları derslerin pratik uygulamalarını bu ortamda gerçekleştirmektedir. Bu uygulamalarda dersler bilgisayar ve projeksiyon desteği ile interaktif yazı tahtalarıyla işlenmektedir. İnteraktif tahtalar öğretmenlere sınırsız dijital görsel ve işitsel kaynak desteği sağlamakta, zaman kaybını önlemekte ve öğrenci katılımını arttırmaktadır.

Satranç Dersliği

Bir düşünme sporu olan satranç, çocukların eğitiminde önemli bir yer tutmakta ve gelişmiş ülkelerin eğitim programlarında da yer almaktadır. Okulumuzda anasınıfından itibaren satranç eğitimi verilmektedir. Satranç derslerimiz bu sporun tüm özelliklerine göre donatılmış satranç dersliğinde yapılmaktadır. Öğrencilerimizin erken yaşta tanıştığı satranç eğitiminde konu anlatımlı satranç tahtasının kullanıldığı, sınıf düzeni içinde her çifte bir takım düşecek şekilde masaların bulunduğu satranç odası kullanılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Laboratuvarları

Okul Öncesindeki Bilişim Teknolojileri dersleri son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda ilgili branş öğretmenlerinin rehberliğinde yapılmaktadır. Buradaki temel amaç daha çok eğitici ve eğlendirici oyun ve programlarla öğrencinin bilgisayara ve Bilişim Teknolojilerine ilgisini arttırmaktır. Aynı zamanda zihinsel gelişim ve dil eğitimine de katkıda bulunan çeşitli programlar da kullanılmaktadır.

Bale Salonu

Bale eğitimi okul öncesi dönemde başlaması gereken bir eğitimdir. Temel amaçlardan biri çocukları küçük yaşta bale sanatıyla tanıştırıp bu sanatı sevdirmeye çalışmaktır. Aynı zamanda çocuklara ritm duygusunu kazandırmak, küçük ve büyük kas gelişimlerini desteklemek, vücut koordinasyonunu geliştirmek ve eğer varsa çocuktaki durma ve basma bozukluklarını düzeltmede yardımcı olmak hedeflerimizden bazılarıdır. Uyguladığımız programlar MEB müfredatının öngördüğü programlardır.

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Atölyeleri

Öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlamalarına katkıda bulunmak amacıyla alanlarında uzman öğretmenler denetiminde yeteneklerine göre suluboya, pastel, guaj, parmak boyası gibi teknikler sanat atölyelerinde ” Öğrenci Merkezli” yöntemlerle uygulanmaktadır. Bu çalışmalar dönem sonlarında okul içerisinde açılan sergilerde sergilenmektedir. Öğrencilerimizin hayal gücü ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran sanatsal etkinliklerle ulusal ve evrensel kültür değerlerini benimseyen, estetik anlayışı gelişmiş, sanata katkıda bulunabilecek duyarlı bireyler olarak topluma kazandırılması hedeflenmektedir.

Müzik Atölyesi

Müzik atölyesinde branş öğretmenleri tarafından yapılan derslerde şarkılar, koro , ritm ve orff çalışmaları öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre sürdürülmektedir.

Spor Salonu

Etkinliklerimiz genel olarak oyun merkezli olup çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlamaktadır. Oyun çocuğa işbirliği, paylaşma, başkalarının hakkına saygı gösterme, yenme ve yenilme duygusu kazanma, sorumluluk alma gibi birçok duyguyu geliştirme fırsatı sunar. Çocuklar katıldıkları oyunlarda kendilerine güvenme ve başarma duygusu edinirken koordinasyon, denge, kuvvet, çeviklik, esneklik, ritm gibi motor özelliklerini de geliştirerek daha karmaşık becerileri de kazanmaya başlarlar. Bizler oyunun eğitimde çocuğa ulaşılacak en etkili ve kısa yol olduğuna inanıyoruz. Beden Eğitimi etkinlikleri oyun merkezli ve hedeflenen gelişim özelliklerine uygun olarak spor salonumuzda sürdürülmektedir.