• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin dünyayı ve farklı bakış açılarını daha iyi tanımaları, anlamaları ve hoşgörü geliştirmeleri, kültürel gelişimlerini hızlandırmaları ve kültürler arasındaki farklılıkları keşfetmelerinde yabancı dil eğitimi oldukça önemlidir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır.

Dil öğrenimi dili sevmekle başlar. Dersler oyun, şarkı, dramatizasyon ve proje çalışmalarıyla eğlenceli ve renkli hale getirilir. Kullanılan ders araç gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak özgün şekilde hazırlanır.

İngilizce derslerimiz yabancı öğretmenlerle desteklenmektedir. Böylelikle öğrencilerin, öğrendikleri dilin kültürünü tanımaları da hedeflenir.

Okulumuz öğrencileri yabancı dilde kendilerini sınamak, bilgi düzeylerini ölçmek üzere Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya çapında uygulanan ESOL sınavlarına katılmakta ve önemli başarılara imza atmaktadırlar.

3.sınıf öğrencilerimiz “Starters” , 4.sınıf öğrencilerimiz “Movers” sınavlarına katılarak İngilizce yeterlilik düzeylerini ölçer ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikaya sahip olur. Dönem içerisinde bu sınavlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

İkinci yabancı dil eğitimine İngilizce konuşma, okuma, anlama ve yazılı anlatım beceri alanlarında temel bir yapı oluşturulduktan sonra başlanılmaktadır. Dolayısıyla Almanca ve Fransızca ikinci yabancı dil olarak 4.sınıftan itibaren öğrencilerimize sunulmaktadır. Almanca ve Fransızca dersleriyle öğrencilerimizin küresel dünyada yer alabilmeleri ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları amaçlanır.

Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul ya da reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturmaktadır.

Genellikle projeye dayalı (task-based), interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler kullanılmaktadır. Hiçbir yaklaşım tek başına yeterli olmadığından diğer dil öğretim yaklaşımlarından da yararlanılmaktadır.

___________________________________________________________________

2. Sınıflar "MY BOOK REPORT" İndirmek İçin Tıklayınız...

3. Sınıflar "MY BOOK REPORT" İndirmek İçin Tıklayınız...

4. Sınıflar "MY BOOK REPORT" İndirmek İçin Tıklayınız...

___________________________________________________________________

1st GRADERS NEWSLETTER VOL.1 İndirmek İçin Tıklayınız...

1st GRADERS NEWSLETTER VOL.2 İndirmek İçin Tıklayınız...