• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Nezaket ve Görgü Kuralları Eğitimi

Çevremize baktığımızda bazı çocuklar tutum ve davranışlarıyla dikkat çeker. Diğerleri onları izler ve onları hayranlıkla seyrederler. Bu çocukların anneleri, babaları ve öğretmenleri onlarla gurur duyar. Göze çarpan bu çocukların en önemli özelliği nezaket dolu güzel davranışlarıdır.

Hem dünya genelinde hem de ülkemizde bireylerde nezaketli ve güzel davranışların giderek azaldığı konusunda anne babaların ve eğitimcilerin endişeleri her geçen gün artıyor. İnsanlarımızın giderek kabalaşması, çocuklarımızın anne babalarına karşı ölçüsüz ve saygısız davranması, toplumsal nezaket kurallarının unutulmaya yüz tutması hepimizi rahatsız etmektedir.

Her toplumun özlemi sevecen ve birbirleriyle saygılı ilişkiler kurabilen bir insanlık yaratmaktır.

Bu gözlemlerden yola çıkarak Özel Gürçağ Okulları’nda aşağıda belirtilen program dahilinde “Nezaket ve Görgü Kuralları Eğitimi” planlanarak uygulanmaktadır.

Okul Öncesi

 • Okulda Uyulması Gereken Kurallar
 • Temizlik ve Düzen Kuralları

1.Sınıf

 • Duygu İfadeleri
 • Okulda Uyulması Gereken Kurallar
 • Temizlik ve Düzen Kuralları

2.Sınıf

 • Etkili İletişim Kuralları
 • Temizlik ve Düzen Kuralları
 • Yemekte Görgü Kuralları

3.Sınıf

 • Toplumsal Yaşam Kuralları
 • Birlikte Uyumlu Yaşam Kuralları
 • Etkili Konuşma Kuralları

4.Sınıf

 • Değerler Eğitimi
 • Toplumsal Yaşam Kuralları