• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
İlkokulumuz
Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal nurusunuz. Yurdu asıl nura gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri tam gündür. 
 • Sınıf mevcutları 20 kişiyi aşmamaktadır.
 • Çağın gereklerine göre kurulmuş ve modern ders araçlarıyla donatılmış Akıllı Derslikler, Fen ve Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Dil Laboratuvarları ve 3D Laboratuvarı (Three Dimension) ile Müzik, Görsel Sanatlar, Branş Derslikleri öğrencilerimizin gerek ders, gerek proje çalışmaları için sürekli olarak kullanılmakta ve ”Proje Tabanlı Öğrenme Metodları” ile yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlanmaktadır.
 • Okul öncesi ve İlkokul’un 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında Sınıf Öğretmeni dışında Yabancı Diller, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi, Jimnastik, Bilişim Teknolojileri, Drama, Bale, Satranç ile diğer seçmeli dersler alanlarında uzmanlaşmış branş öğretmenlerince verilmektedir. 4.sınıftan itibaren İkinci Yabancı Dil olarak Almanca ve Fransızca öğretilmektedir.
 • Çoklu Zekâ yaklaşımından yola çıkılarak, tüm öğrenme şekillerine yönelik farklı öğretim programları, dinamik öğretmen kadrosuyla; hareketli, canlı ve çocuk ruhuna hitap eden öğrenci merkezli metotlarla “Tam Öğrenme Modeli” çerçevesinde uygulanmaktadır.
 • Tüm öğrencileri derse katılmaya mecbur eden, yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini maksimum düzeye çıkarmayı hedefleyen programlarla muhakeme edebilen, aldığı teorik bilgiyi pratiğe uygulayabilen öğrenciler yetiştirmek için eğitim öğretim etkinlikleri içerisinde sürekli olarak öğrenciler ön planda tutulmakta, "Öğrenen Merkezli" öğretim metodları uygulanmaktadır.
 • Okullarımızda haftalık ders programının yanı sıra aşağıdaki tabloda belirtilen Öğrenen Merkezli Geri Besleme Çalışmaları ile Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlik uygulamalarını içeren “Bütünleştirilmiş Dinamik Program” uygulanmaktadır.
Bütünleştirilmiş Dinamik Program
Toplam Hafata Sonu (Cumartesi) Hafta İçi Sınıflar
40 - 40 Anasınıfı
40 - 40 1-2-3-4
45 5 40 5-6-7-8
45 5 40 9-10-11
55 10 45 12