• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
YÖGEP Programı

Yögep İle Geleceği Öne Alıyoruz

YÖGEP Özel Gürçağ Okulları’nın diğer okullardan farklı olarak uygulamaya koyduğu, son on yıldır 9,10 ve 11.sınıflarda başarıyla uygulanan öğrencilerimizin YÜKSEK ÖĞRETİM SINAVLARI'nda (YKS) başarılarının arttırılması açısından son derece verimli ve etkili olan bir üniversite sınavları hazırlık yöntemidir.

12.sınıf öğrencilerimiz okulun son yılında, üniversite sınavları hazırlık süreci bilincine ermekte, ancak yaklaşık 9 aylık bu süreç özellikle günlük çalışma alışkanlığı yeterli olmayan bazı öğrencilerimiz için yeterli olmamaktadır.

Bu yıla kadar Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) her yıl, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5) uygulanmakta idi. Son 4 yıllık sınav sonuçları incelendiğinde soruları doğru cevaplandırma ortalaması; Türkçe alanında 17.72, Matematik alanında 6.08 Fen Bilimleri alanında 4.17, Sosyal Bilimler alanında 11.24 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca sınavlar her yıl aşamalı olarak zorlaştırılmaktadır.

Yıllara Göre YGS İstatistikleri
Fen Bilimleri Ort;
40 Soru
TEMEL Matem Ort
40 Soru
Sosyal Bilimler Ort
40 Soru
Türkçe Ort 
40 Soru
Sınavı Geçerli 
Sayılan Aday
Yıl
4.61 5,13 12,31 17,28 2.161.438 2017
4.70 7,89 10,75 19,10 2.116.604 2016
3.90 5,20 10,70 15,80 1.986.995 2015
3.50  6,10 11,20 18,70 1.949.737 2014

Sınav sonuçları incelendiğinde başarılı olabilmek için planlı ve iyi bir çalışma sürecine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.

YÖGEP programıyla, 9. sınıftan başlayarak 10 ve 11.sınıflarda öğrencilerimizin sınav hedefli temel bilgi ve becerilerine hem derinlik hem de hız kazandırılmasını amaçlamaktayız.

Sınav hedefli çalışmalarımız değişimli konu kapsamıyla 4 yıl boyunca devam etmektedir.

Bu programıyla sınavlara yönelik basitten karmaşığa doğru test tekniğine uygun olarak bilginin ipuçları verilmekte ve test çözümü ağırlıklı bir yol izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki test çözmek en iyi kavrama yoludur.