• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Fen Lisemiz
Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.

Eğitim-öğretim etkinlikleri tam gündür. 

Sınıf mevcutları 20 kişiyi aşmamaktadır.

Okulumuzda 4 yıl süreli MEB Fen Liseleri müfredat programı esas alınarak Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimimiz ile Bilim Kurulumuz tarafından ortaklaşa hazırlanan; ve Talim Terbiye Kurulunca onaylanan 45-53 saatlik takviyeli program uygulanmaktadır.

Özel Gürçağ Fen Lisesi; katılımcı ve paylaşımcı insan değerlerinden yola çıkan; temel hak ve insan özgürlüklerine dayalı, demokratik, laik, bilimsel, çağdaş ve Atatürkçü bir eğitimin gerekliliğine inanan bir anlayışla kurulmuştur. Fen Lisemizin kuruluş amacı fen bilimleri ve matematiğe ilgi duyan gençlerimize bu alanlarda yetişme olanağı sunmak ve nitelikli bilim insanlarının yetişmesine destek olmaktır.

Fen Lisemizde;

 • Eğitimin kalitesini sürekli yükseltmek,
 • Öğrencilerin sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılımlarını sağlamak,
 • Öğrencilerin yeteneklerini modern metotlarla geliştirebilmeleri amacıyla program ve projeler oluşturmak, ilgi ve istek uyandırarak onları bilimsel araştırmalara yöneltmek,
 • Sorgulama ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak hedeflenir.
 • Eğitim-öğretim etkinliklerinde Laboratuvar derslerine ağırlık verilerek “Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Modeli” ön planda tutulmakta, öğretim programları bilişim teknolojileriyle buluşturularak, öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri konusunda sağlam bir altyapıya sahip olmaları sağlanmaktadır.
 • Eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Matematik ve Fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Öğrencilere seviyelerine göre özel programlar uygulanarak dil gelişimleri sağlanır.

Bilimsel araştırmalara ve Fen-Matematik alanındaki projelere ağırlık verilerek bu alanda başarılı öğrenciler yetiştirilmektedir.

Ankara’nın seçkin üniversitelerinin fen bilimleri bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin oluşturduğu “Bilim Kurulu”, gerek Fen Bilimleri zümresinde yer alan öğretmenlerimizi gerekse Fen Lisesi öğrencilerimizi bilimsel çalışmalar açısından destekleyerek onların bilimsel çalışmalar yapmalarına ve özgün projeler üretmelerine katkı sağlamaktadır. Bu anlamda üniversitelerin laboratuvarlarından da yararlanılarak bilimsel çalışma süreçleri öğrencilerimize kavratılmaktadır.

Her türlü teknolojik olanağın sunulduğu interaktif bilgisayar laboratuvarlarımızda yurtiçi ve yurtdışında ortaya çıkan tüm teknolojik yenilikler takip edilerek uygulamaya konulmaktadır. Öğrencilerimiz internet aracılığıyla proje ve ödev çalışmaları için gerekli bilgiye hızlı bir şekilde erişebilmektedirler.

Bilişim Teknolojileri derslerinin yanında Yabancı Diller, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya derslerinde de interaktif bilgisayar laboratuvarlarından ve akıllı sınıflardan yararlanabilmektedirler. Derslerde kullanılan yardımcı eğitim materyalleri öğrencilerin öğrenme kalitesini arttırmakta; teknolojik altyapı sayesinde araştıran, sorgulayan ve kaynakları kullanabilen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Özel Gürçağ Fen Lisesi; öğrencilerini günümüzün gerektirdiği akademik ve sosyal bilgi ve beceriye sahip, özgüveni olan, donanımlı bireyler olarak bir üst öğretime hazırlayan bir öğretim kurumudur. Öğrencilerimiz “Disiplinler Arası Yaklaşımla” çevre ve dünya koşullarına paralellik gösteren eğitim-öğretim programları, Milli Eğitim müfredat programları ve tercihleri doğrultusunda belirlenen dersler için etüt ve kulüp çalışmaları ile akademik yönden takviye edilmekte, geçerli meslek alanlarına yönlendirilerek istedikleri alanlarda üniversite eğitimi görebilmeleri için gerekli altyapı hazırlanmaktadır. Temel derslerin yanında yabancı dil öğretim programlarına da gerekli önem verilerek dil öğreniminde uluslararası standartların yakalanması amaçlanmaktadır.

Okullarımızda haftalık ders programının yanı sıra aşağıdaki tabloda belirtilen Üniversite Sınavları’na Hazırlık, Öğrenen Merkezli Geri Besleme Çalışmaları ile Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlik uygulamalarını içeren “Bütünleştirilmiş Dinamik Program” uygulanmaktadır.

Bütünleştirilmiş Dinamik Program
Toplam Hafata Sonu (Cumartesi) Hafta İçi Sınıflar
40 - 40 Anasınıfı
40 - 40 1-2-3-4
45 5 40 5-6-7-8
50 5 45 9-10-11
55 10 45 12