• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
EKO OKULLAR PROJEMİZ

Bilindiği gibi Eko okullar programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Gürçağ Okullarında öğrencilerimiz hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Bu program sayesinde ISO 14001/Emas üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sistemi de okulumuzda uygulanmaktadır.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinde, uygulamaya yardımcı olmak üzere öğrencilerimiz okulumuzun çevresel etkilerde etkin rol almak üzere yönlendirilirler.

Bu sayede sınıflar da ders öğretmenin ötesinde toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında etkin bir biçimde rol alırlar.

Okulumuz çevre eğitiminin bilincine varmış; gelecekte dünyamızın en büyük sorunlarından biri olarak çevre sorunlarını görmüştür. Bu nedenle üzerimize düşen sorumluluğu üstlenerek eğitim kısmında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu sorumluluktan yola çıkarak okulumuzun okul öncesi, ilk ve ortaokullarında Eko Okul, Biyolojik Çeşitlilik, Büyük Bitki Araştırma.

Fen Lisesi, Anadolu Lisesinde Çevrenin Genç Sözcüleri, Okullarda Orman Projeleri yürütülmektedir.