• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Yabancı Dil Eğitimi

Okulumuz yabancı dil öğretiminde Common European Framework For Language Learning /C.E.F. (Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı) esas almakta, en son ve en etkili yöntem olarak Communicative Approach (İletişimsel Yöntem) kullanmaktadır.

Okulumuzun 12. sınıfını bitiren bir öğrencinin sunulan öğretim programının gereklerini yerine getirdiği takdirde Uluslararası Projelere Katılan, Uluslararası Sınavlara Katılan(Cambridge FCE), Gündemdeki Olayları İzleyen, Münazara Yapabilen, Toplum İçinde Sunum Yapabilen Bireyler olmalarını bekleriz.

Öğrencilere lisede karşılaşacakları zorlu eğitimin üstesinden gelebilmeleri için gereken dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan yoğun bir dil eğitimi vermekteyiz.

Almanca ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize sunulmaktadır. Almanca dersiyle öğrencilerimizin küresel dünyada yer alabilmeleri ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları amaçlanır.

Öğrencilerin yabancı dili kullanabileceği durumlar (seyahat, tanımlama, bilgi isteme, kabul ya da reddi bildiren durumlar) ve konuşma ihtiyacı duyacağı konular (kimlik, eğitim, alışveriş, ilgi alanları) müfredatı oluşturmaktadır.

Genellikle projeye dayalı (task-based), interaktif ve öğrenci merkezli etkinlikler kullanılmaktadır. Bu doğrultuda hedefimiz öğrencilerin kendilerini günlük hayatta ifade edebilmeleri, günlük konuşma kalıplarıyla ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını konuşarak ve yazarak ifade edebilmeleridir.

___________________________________________________