• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Ölçme - Değerlendirme ve Program Geliştirme

20. yüzyılın son çeyreğindeki teknolojik gelişmeler, 21. yüzyılın başlangıcındaki bilginin yarılanma hızındaki baş döndürücü değişim, eğitim-öğretim sürecinin bütünsel düzenlemesini daha önemli hale getirmiştir.

Özel Gürçağ Okulları vizyonu, bilginin üretilmesi kadar bilginin kullanılabilirliğini ve uygulanabilirliğini esas almıştır.

Okullarımız, her bir öğrencinin alt bilgi birikim seviyelerini belirleyen “Hazırbulunuşluk Sınavları” ile her eğitim-öğretim yılının başlangıcında “Perde” der.

“Her Öğrenci Farklıdır.” “Her Öğrencinin Ulaşabileceği Bir Basamak Vardır.” “Her Öğrenci Öğrenir, Ama Farklı Öğrenir.”

düşüncesiyle Gürçağ Okulları, tüm eğitim öğretim sürecini öğrenen merkezli, bireysel farklılıkları gözeten, bilişsel alanın bütün kazanımlarını kullanılabilir ve uygulanabilir alışkanlık haline getiren, görsel ve teknolojik sınıflarıyla etkin sınıf yönetimini her seviyede bir Gürçağ Modeli olarak uygular. Ayrıca duygu boyutlu, psikomotor alanın zihin-kas koordinasyonuna dayalı becerilerini de görsel ve ince sanatlar boyutunda öğrencilerimize kazandırmayı amaçlar.

Okul gibi okul duruşumuz, dershane ihtiyacı olmayan okul yapımızla, TEOG, YGS ve LYS’ye öğrencilerimiz süreç içinde hazırlanır. Ayrıca ;

 • Yaprak Testleri
 • Modül Soru Kitabı
 • Modül Ders Rehberi
 • Ünite Değerlendirme Sınavları
 • Tarama Testleri
 • Deneme Sınavları ile eğitim öğretim sürecinin her adımında kalite kontrolü yapılır.

Özel Gürçağ Okulları Ölçme-Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi, eğitim ve öğretim hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, uygulanan öğretim programlarını ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan, yöntem ve teknikleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamasını sağlamak üzere hizmet vermektedir.

Ölçme ve değerlendirme birimi, öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde gelişmeleri ve bilgi yönünden eksik kalan taraflarını telafi etmeleri için öğrenci velilerinin istekleri de dikkate alınarak yönetim kurulu ile iş birliği içerisinde;

 • Öğrencileri yetiştirmek ve sınavlara hazırlamak maksadıyla etütler düzenler.
 • Ölçme ve değerlendirme birimi, zümre başkanları ve öğretmenlerle iş birliği yaparak öğrencilerin bilgi yönünden eksik kaldıkları konularda tamamlama etütleri açılması için gerekli planları yapar.

Birimimiz bu sorumlukların ışığında eğitim ve öğretim yılı içerisinde Anadolu ve Fen Liselerine hazırlık eğitim programlarını ve üniversite giriş sınavları için eğitim programlarını oluşturup, bu programları eğitim yılı içinde planlanan çerçeve programları ile yürütür.