• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Halkla İlişkiler

Özel Gürçağ Okulları Halkla İlişkiler Birimi, okulun vizyonu ve misyonu çerçevesinde kurum kültürünün geliştirilmesini, kurumsal değerlerin paylaşılmasını ve bütünsel kurum değeri oluşturulmasını sağlar. Okulun etkin bir şekilde tanıtımı için ;

 • Okulun amacına, vizyon ve misyonuna uygun yayınlar yapar.
 • Eğitim takvimi içindeki tüm etkinliklerin organizasyonunu planlar, özel günlerle ilgili organizasyonlar yapar.
 • Görsel ve basılı tüm malzemeleri temin eder.
 • Sosyal sorumluluk kampanyaları başta olmak üzere yardım kampanyaları, imza günleri, sergiler, paneller düzenler.
 • Doğru ve etkin bir iletişim için okul misyonuna uygun toplantı ve seminerler düzenlenmesinde ilgili birimlerle çalışır.
 • Öğrenci, veli ve tüm çalışanlarda Özel Gürçağ Okulları ruhunun oluşması ve gelişmesi için gereken motivasyonu sağlayacak çalışmalarda bulunur.