• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Kayıt İşlemleri

İlkokul

Okul Öncesi (Anasınıfı), 1.2.3 ve 4.Sınıflar

56–66 ay aralığındaki çocuklar Okul Öncesi (Ana Sınıfı), 66 ayını dolduran çocuklar 1. sınıfa kayıt edilirler.

Kayıtlar her yıl mart ayından itibaren başlayarak, kontenjanla sınırlı olmak koşulu ile ön görüşme ve öğrenci tanıma çalışması sonucunda ön kayıt başvuru sırasına göre yapılır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgâh belgesi

Ortaokul 5.6.7 ve 8.Sınıflar

Ortaokulumuzun ara sınıflarına kontenjan dâhilinde başarılı öğrenciler kabul edilirler. Ön Kayıt sırasında öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı durumlarına bakılarak, mülakat yapılır.

8. sınıflara not ortalaması 80.00 ve üzeri olan başarılı öğrenciler, yapılacak "Gürçağ Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı" sonucunda ön kayıt başvuru sırasına göre alınır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgâh belgesi

Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi 9.Sınıflar

Anadolu Lisemizin 9. sınıflarına kontenjanla sınırlı olmak şartı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG Sınavı) sonuçlarına ve puan esasına göre tercihle başarılı öğrenciler alınır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgâh belgesi
 • Sınav sonuç kartı

Anadolu Lisesi 10, 11 ve 12. Sınıflar

10, 11 ve 12. sınıflarımıza kontenjan dâhilinde not ortalaması 75.00 ve üzerinde olan başarılı öğrenciler, okulumuzda uygulanacak "Gürçağ Düzey Belirleme ve Bursluluk Sınavı" sonucu ön görüşme ile alınmaktadır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgâh belgesi

Fen Lisesi

Fen Lisesi 9.Sınıflar

Fen Lisemizin 9.sınıfına kontenjanla sınırlı olmak şartıyla (en fazla 20 öğrenci) Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG Sınavı) sonuçlarına ve puan esasına göre tercihle başarılı öğrenciler alınır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgâh belgesi
 • Sınav sonuç kartı

Fen Lisesi 10, 11 ve 12. Sınıflar

10, 11 ve 12. sınıflarımıza kontenjan dâhilinde not ortalaması 80.00 ve üzerinde olan başarılı öğrenciler, okulumuzda uygulanacak "Gürçağ Düzey Belirleme Ve Bursluluk Sınavı" sonucu ön görüşme ile alınmaktadır.

Kayıt sırasında istenilen belgeler:

 • Nüfus cüzdanı
 • İkametgâh belgesi