• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Gürçağ; Çünkü

Eğitimde

 • Bireye çağdaş ve evrensel etik değerler kazandırmaksa,
 • Sorumluluk bilincini yaşamın vazgeçilmez ilkesine dönüştürmekse,
 • Saygı, özveri, hoşgörü kavramlarını demokrasinin gereği kılmaksa,
 • Toplumsal ve evrensel barışın mutluluğa giden tek yol olduğunu kavratmaksa,
 • Çevre bilincini ve doğa sevgisini yaşama biçimine dönüştürmekse,
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarının çağdaş Türkiye’nin temel taşları, cumhuriyetin ve demokrasinin insan onuruna en yakışan yönetim biçimi olduğunu kanıtlamaksa,       GÜRÇAĞ...

Öğretimde

 • Ezberci sistemi yıkmak, sentez, analiz, yorum, beyin fırtınası ve sorgulama yöntemleri ile bilgiye ulaşmanın pedagojik yolunu benimsetmekse,
 • Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri ile her öğrencinin kendi içinde bir değer olduğunu varsayıp, bireysel yetenekleri ön plana çıkarmaksa,
 • En az bir yabancı dilde (İngilizce- Almanca) konuşabilmenin dışında, o dille yorum yapabilecek bir düzey yakalamaksa,
 • Bilgisayar ve çağdaş donanımlarla bir liderde uzmanlık alanı dışında bulunması gereken artı değerler oluşturabilmekse,
 • Yönetilen değil yöneten, ezberleyen değil sorgulayan, neden sonuç ilişkisini bilimin rehberi kabul edip problemlerin detaylarını görebilen bireyler yetiştirmekse GÜRÇAĞ…

Neden Gürçağ ?

Çünkü donanımlıyız, kararlıyız, deneyimliyiz, çağdaş eğitim ve öğretim liderliğine talibiz.

Çünkü


BİZ GÜRÇAĞ' LIYIZ.