• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Nitelikleri

Okullarımızda eğitim, öğrenmenin en verimli yeri ve zamanı olan ÖNOKUL’ da başlar ve okul öncesi eğitime özel önem verilir. Çünkü kişilik ve karakter daha çok 0-6 yaş arasında şekillenmeye başlar. Aynı zamanda düzen ve disiplin anlayışı, sorumluluk, paylaşma, öz güven ve öz denetim duyguları bu yaş aralığında kalıcı ve belirleyici olmaya başlamaktadır.

Bu nedenle çocuklarımız bir yandan uzman öğretmenler tarafından yetiştirilmekte, bir yandan da okul rehberlik servisi ve sağlık ekibi tarafından tüm zihinsel ve bedensel gelişimleri yakından izlenmektedir. Olumlu ya da olumsuz bulguların derhal velilerle paylaşılması suretiyle, gerekli önlemler süratle alınmaktadır.

“Ölçülemeyen bir şey değiştirilemez” düşüncesiyle yola çıkarak, rehberlik servisimizce uygulanan çeşitli testler, anketler ve problem tarama envanterleri ile öğrencilerimizin yalnızca bedensel gelişimi değil tüm zihinsel ve ruhsal gelişimi de değişik ölçümlerle yakından izlenir.

Okuldaki başarı kadar hayattaki başarı da önemsenir ve onların sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri için özel gayret gösterilerek, planlı ve programlı olmaları konusunda teşvik edilirler.

Okullarımızda disiplin şiddete değil sevgiye ve saygıya dayalıdır. Çünkü eğitim çocuğa duyulan saygı ile başlar. İnsan sevmediği ve saygı duymadığı kişilere bir şey öğretemez. Öğrenci de yine sevmediği ve saygı duymadığı bir kişiden öğrenmekten zevk almaz. Eğer öğretmen öğrencisine değer vermezse, öğrenci de ona ve öğrettiklerine değer vermez. Ancak disiplinin olmadığı yerde eğitim-öğretimin iyi ve başarılı olmayacağı da asla gözden uzak tutulmaz.

Çocuklarımızın küçük hataları büyütülmez, hatta yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gereği olan hata yapmalarına göz bile yumulur. Çünkü küçük hatalar büyük hataların sigortasıdır diye düşünülür. Hiç hata yapmasına fırsat verilmeyen çocuklar büyüyünce telafisi imkânsız büyük hatalar yapabilirler.

Duygu ve düşüncelerini her zeminde savunmalarına ve dile getirmelerine olanak verilir, bu doğrultuda özel çalışmalar yapılır. Eleştiri yapılırken kişilikleri ve duyguları değil davranışları sorgulanır.

Onların yerine en iyi ve en doğru olanlar, öğretmenler tarafından seçilmez. Kendi seçimlerini kendilerinin yapması istenir. Doğruyu seçtiklerinde övülüp takdir edilirler.

Okullarımızdaki kardeşlerin yüzleri benziyor diye kişilikleri ve mizaçları da benzetilmeye çalışılmaz. Çünkü her çocuk farklı ve özeldir.

Ev ödevleri araştırmaya, geliştirmeye, pekiştirmeye, düşündürmeye ve fark ettirmeye yöneliktir. Asla baştan savıcı, iş olsun diye verilmiş sıkıcı, bıktırıcı, okuldan ve öğrenmeden soğutucu değildir.

Kısaca, çocuğunuz bu titiz çalışmalar sonucunda okulumuzdan mezun olurken, okulumuzca eline altın bir pusulayla bir harita verilerek, yolunu kendisinin bulması ve kendi ayakları üzerinde durması sağlanır.

Bütün bunlar için daha okula adımınızı attığınız ilk andan itibaren kaliteyle ve işini hakkıyla yapan insanların kendine güveni ve güler yüzü ile karşılanır, böyle bir okulda öğrenci ve veli olmanın mutluluğunu yaşarsınız.

Artık burası o andan itibaren sizin okulunuzdur.


Yeni Yuvanıza, Gürçağ Okulları Ailesi’ne Hoş Geldiniz..