• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

Değerlerimiz

 • Ulu önderimiz Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nden asla ödün vermeyiz.
 • Dürüstlük, sorumluluk, adalet, yaratıcılık, güven, şeffaflık ve mutluluk temel ilkelerimizdir.
 • İlişkilerimizde sevgi, saygı ve hoşgörüyü esas alırız.
 • Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
 • Öncelikle biz bir aileyiz. ”Biz” bilinciyle çalışırız. Başarının tek bir kişinin çabası ile değil, hepimizin ortak çalışmalarının bir sistem bütünlüğü içerisinde, ortak bir hedefe yöneltilmesi ve takım çalışması ile mümkün olduğunun bilincindeyiz.
 • Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 • Yenilikçiyiz. Değişimin önemine inanırız.
 • Diyaloğa önem verir, iletişim kanallarını daima açık tutarız.
 • Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz. Çünkü dinlemek, güzel konuşmak kadar güçlü bir iletişim ve etkileme aracıdır.
 • Gösterişe önem vermeyiz. Alçak gönüllülükten, doğallıktan ve samimilikten ayrılmayız.
 • Çevreye karşı duyarlıyız.

Hedeflerimiz

 • "Ben" yok "Biz" var bilinci ile çalışarak,
 • Gürçağ Okulları Ailesi'nin tüm fertlerinin etkin katılımı ile,
 • Süreç yönetimi ve buna dayalı organizasyon yapısını kurarak,
 • Çalışanlarımıza değer ve ilkelerimizi benimseterek,
 • Performans değerleme sisteminin etkin kullanımı ile,
 • Teknolojinin sunduğu olanakları azami ölçüde kullanmak suretiyle,
 • Ülkemizin geleceğine, çocuklarımızın ihtiyaçlarına, velilerimizin beklentilerine ve çağdaşlığın gereklerine uygun programlarla,
 • Mutluluk, güven ve başarı temeline dayalı etkinliklerle,
 • Türkiye Cumhuriyeti yarınlarına teminat olacak gençler yetiştirmektir.