• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Amacımız

Sadece ders kitaplarında bulunan bilgileri aktarmak değildir. Amacımız, edindikleri bilgileri kullanabilmelerine, öğrenileni muhakeme etmelerine, hepsinden önce “Öğrenmeyi Öğrenmelerine” yardımcı olmak ve çocuklarımızı özgüveni sağlam, örnek bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu amaca ulaşma yolunda öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul ediyoruz. Etkili öğretim yöntemlerini benimseyip, dinamik eğitim-öğretim kadrosu ve sistemini bir araya getirerek, fen, teknoloji ve bilgide dünya ölçeğinde başarılı bir eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz.

Okulumuzun fiziki kapasitesini ve insan kaynaklarını geliştirip, büyütmeye yönelik projelerimizi hayata geçiriyor, eğitim-öğretim ve paralelindeki tüm hizmetlerde “Toplam Kalite Kontrolü” yaparak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.

“Toplam Kaliteyi” eğitim öğretim etkinliklerine yansıtarak bir yaşam biçimi haline getiriyoruz.

Tecrübeli ve sevecen öğretim kadromuzla birlikte, eğitim yönetimi konusunda uzman idareci kadrosuyla akademik ve davranışsal yönden her bir öğrencimizi ayrı bir “birey” olarak kabul ediyoruz.

“Bireysel Öğrenme Projesi” temelinde bulunan “Çoklu Zekâ”ya dayalı öğretim anlayışımız ile geleceğin teknoloji donanımlı gençlerini, bir üst öğretime sağlam temellerle gönderiyoruz. Buna koşut olarak eğitim ortamlarımızı, öğrencilerimizin, dilsel, fiziksel, sosyal, matematiksel, bilişsel, müziksel ve duygusal gelişimlerini sağlayabilecek şekilde tasarlıyoruz.

Öğrencilerimizi her şeyin üzerinde tutuyor, onlara bilgi çağındaki baş döndüren gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikte kapsamlı, sistematik ve çağdaş eğitim-öğretim olanakları sunuyoruz.

“Öğrenci Merkezli” programlarımızı ise “Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme”yi hedefleyen, neden-sonuç bağlantısını ortaya koyan, teknoloji donanımlı ( Ip Board, Bilgisayar, Projeksiyon gibi cihazlarla donatılmış) sınıf, laboratuvar ve dersliklerde uyguluyoruz. Buna paralel olarak öğrencilerimizin araştırma ve proje çalışmaları içerisinde yer almaları, yaratıcılıklarının sergilenmesi ve özgür düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında çeşitli seminer ve konferanslar düzenliyoruz.