• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Ata’mızı Andık
11/11/2017

          Saat 9.05’i gösterirken, sustu sesler, binlerce yürek bir yürek oldu. O an her yürekten, her akıldan geçen aynıydı. 21. yüzyıla geçebilen tek lider. Bizim Ata’mız. Dünyanın gıpta ettiği insan.

 

          Aramızdan ayrılışının 79. yılında  yeniden sorguladık kendimizi. Ardına takılan dünyanın ilk ve tek halk ordusuyla kurtardığın ve bizlere emanet ettiğin bu kutsal vatanı, bize hedef olarak gösterdiğin çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltebildik mi? “Yurtta barış dünyada barış” görüşünü benimseyebildik mi? “Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir.” öğretini içselleştirebildik mi? Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur diyerek temelini attığın cumhuriyetçilik ilkeni, din ve devlet işlerini birbirinden ayıran laikliği, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünle taçlandırdığın milliyetçiliği, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan, birleştirici halkçılığı, özel sektörle kamu yararını gözeten dengeleyen devletçiliği, çağdaş dünyada köhnemiş devrini tamamlamış tüm tabuları yıkan inkılapçılığı anlayabildik uygulayabildik mi? diye

Diğer Haberler