• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Yabancı Diller Bölümü
“Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi özellikle öğretim hayatında sıkı disiplin başarının esasıdır.”

Öğrencilerimizin dünya vatandaşı olma yolundaki en önemli adımının dil öğrenmek olduğuna inanmaktayız. Okullarımızda yabancı dil eğitimine ana dil eğitimi kadar önem vermekteyiz.

Globalleşme, ülkeleri, kültürleri, insanları her geçen gün daha da birbirine yaklaştırmakta ve bir dünya insanı olabilmek için daha çok lisan bilmek gerekmektedir. Farklı kültürle doğru iletişimi kurabilmek, lisan bilmeyi gerektirmektedir. Bu fikirden hareketle anaokulundan başlayarak tüm sınıflarımızda gündelik yaşamı ve iletişimi ön plana alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gerçekleşmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaktan yararlanmaktayız. Dil öğretiminde yazma ve konuşma gibi önemli iki becerinin yanı sıra bu dilde yorum yapabilecek düzeyde dil birikimi için ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler (NATIVE SPEAKER) takviyesiyle yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi okulumuzun vazgeçilmez eğitim ve öğretim politikasıdır.

Yapılan tüm çalışmalarla, öğrencilerimizin İngilizceyi severek öğrenmesini, dil becerilerini geliştirirken küçük yaşlardan itibaren kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu alabilmelerini ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesini ön plana almaktayız. Bu amaçlar, Eksik Tamamlama Programı, Bireysel Çalışmalar ve Öğrenai Takip Programları ile desteklenerek öğrencilerimizin dil seviyelerini üst düzeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, kültürel ve sosyal hayatta, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi etkili ve özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimizin İngilizce öğrenim düzeylerini her yıl Cambridge Üniversitesi ESOL sınavlarıyla değerlendiriyoruz.

800 yıllık geçmişe sahip Cambridge Üniversitesi; 1858 yılından bu yana yaklaşık 160 yıldır İngilizce’ nin ne düzeyde kullanılabildiğini ölçüyor ve uluslararası geçerliliği olacak biçimde belgelendiriyor.

İngilizce eğitimimiz dışında, öğrencilerimizin 4. Sınıfa geldiklerinde Almanca veya Fransızca dillerinden birini seçerek bu dil bazında da kapsamlı bir eğitim almalarını sağlıyoruz. Ek dil olarak seçmiş oldukları Almanca veya Fransızca dilleri, kullanmakta zorluk çekmedikleri ikinci bir yabancı dil olarak öğrencilerimize kazandırmış oluyoruz.

Etkinlikler

 • Spelling Bee (2-3-4.sınıflar)
 • Word Game (1.sınıflar)
 • Parent Presentation(Okul Öncesi)
 • Fashion Week (2.sınıflar)
 • Jeopardy (5-6.sınıflar)
 • Quiz Show (9-10.sınıflar)
 • Jobs (2.sınıflar)
 • See! What We Know! (3-4.sınıflar)
 • Poster & Slogan Competition (9-10-11.sınıflar)
 • Just Dance (İlkokul-Ortaokul-Lise)
 • English Club (İlkokul-Ortaokul)
 • Cambridge ESOL (3-4-5-6-7-8-11.sınıflar)
 • Public Speaking Competition (8-9-10-11.sınıflar)
 • Shopping Mall (4.sınıflar)
 • Let's Ask- Survey (5.sınıflar)
 • Design Your Dream (3-4.sınıflar)
 • Let's Read! (ilkokul-Ortaokul-Lise)
 • ELT(English Language Placement Tests) (İlkokul-Oratokul-Lise)
 • Cambridge English Penfriends (4.sınıflar)
 • Movie Days (İlkokul-Ortaokul-Lise)
 • Drama Days (9-10-11.sınıflar)
 • Let's Have A Picnic!(Okul Öncesi & 1.Sınıflar)
 • Fun Night (4.sınıflar)
 • Presentation Weeks-Introduce Yourself (Okul Öncesi & 1.Sınıflar)
 • Poem& Story Telling Competition (6-7-8.sınıflar)
 • The Atrium-Bulletin(İlkokul-Ortaokul-Lise)
 • Pre-School Bulletin( Okul Öncesi )
 • Puppet Show (Okul Öncesi)