• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
"Türk demek Türkçe demektir."

Felsefemiz

Eğitim felsefemiz paralelinde anadilini doğru kullanan, Atatürkçü, çok boyutlu düşünen, sanata değer veren, yaratıcı, kültürlü, öğrenmeyi seven, okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir. Tüm akademik- kültürel-sosyal çalışmalarımız bu doğrultuda planlanmaktadır.

Amaçlarımız

Türkçe Edebiyat Bölümü amaçlarımız şu şekilde sıralanabilir:

 • Ana dilini en doğru biçimde kullanabilen;
 • Okuduğunu ve dinlediğini anlayan;
 • Yorumlayabilen, eleştirip sorgulayabilen;
 • Duygu ve düşüncelerini doğru ve yeterli biçimde anlatabilen;
 • Değer ölçüleri sağlıklı, beğenisi ve düşünsel düzeyi yükselmiş;
 • Türk ulusunun milli ve manevi değerlerini taşıyan;
 • Hoşgörülü, yurt ve dünya gerçekleri karşısında düşünce üretebilen;
 • Olaylar ve eserler konusunda eleştirel tavrı olan bireyler yetiştirmektir.