• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Sosyal Bilimler Bölümü
“Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.”

Felsefemiz

Sosyal Bilimler, toplumdaki insan davranışlarıyla ilgilenen disiplinleri içerir. Özel Gürçağ Okulları, bu felsefe doğrultusunda, öğrencilerimizi kendine güvenen, evrensel değerlere saygılı, ulusal kültürüne sahip çıkan, çevresinde gelişen olaylara karşı duyarlı kişiler olarak yetiştirerek ve sorunlar karşısında çözüm üreterek sorgulamalarını sağlamaktadır.

Amaçlarımız

 • 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş,
 • Türk tarihini ve kültürünü kavramış,
 • Demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı,
 • Yaşadığı çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • Sosyal yaşamda etkin, sorgulayan, araştıran, üreten,
 • Haklarını savunmayı ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti gençliği yetiştirmektir.

Bu felsefe ve amaçlar doğrultusunda, Sosyal Bilimler Bölümü kapsamında: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Mantık, Tarih Grubu, Coğrafya Grubu, Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi, Trafik ve İlkyardım Eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yer almaktadır.