• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Müzik Bölümü
“Hayatta musiki lazım değildir, çünkü hayat musikidir. Musiki ile ilgisi olmayan yaratıklar insan değildir. Eğer söz konusu olan insan hayatı ise müzik kesinlikle vardır. Musiki, hayatın neş’esi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

Felsefemiz

Özel Gürçağ Okulları felsefesi doğrultusunda, müzik derslerinde öğrencinin sesini, kulağını ve zevkini eğitmek suretiyle müzik kültürü kazandırmak, yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yaparak kendine güven duygusu aşılamak, bu çalışmaları yaparken özgüvenlerini ve toplu müzik yapma alışkanlığını kazandırmaktır.

Amaçlarımız

 • Müziğin özellikleri hakkında eleştirel düşünme ve değerlendirme becerileri geliştirebilen,
 • Geleneksel, çağdaş ve evrensel müzikleri tanıyabilen,
 • En az bir enstrüman çalabilen,
 • Ses ve çalgı topluluklarına katılabilen,
 • Yaratıcı müzik çalışmaları yapabilen,
 • Sanata ve sanatçıya saygı duyan,
 • Bilinçli ve kaliteli bir müzik dinleyicisi olabilen gençler yetiştirebilmektir.

Okulumuzda, bu amaçlar doğrultusunda çocukta olan müzik yeteneği fark edilerek geliştirilmek ve keşfedilmek üzere çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. Müzik atölyemizde iki elektrikli piyano, org, çeşitli ritm ve orff çalgıları bulunmaktadır. Ayrıca konser salonumuzda akustik piyanomuz bulunmaktadır.

İlköğretim 1. sınıftan itibaren nota ile blok flüt eğitimi başlamaktadır. Okulumuzda öğrencilerin milli müzik kültüründen eserleri, Türk bestecileri ve eserlerini, Batı müziği bestecilerini ve eserlerini dinleyip okuyabileceği panolar ve müzik dinletileri yapılmaktadır. Müziğe olan duyarlılığı ve çalışma isteği yüksek olan öğrencilerle yabancı dil koroları ve çok sesli korolar kurulmaktadır. Bu çalışmalar özel gün ve haftalarda sergilenmektedir.

Okulumuzda hafta sonları piyano, gitar, yan flüt, şan, müzik teorisi ve grupla orff dersleri verilmektedir.

Temelde, öğrencilerin müziksel işitmelerini ve ritim algılarını geliştirmeyi, seslerini doğru kullanmayı ve çalgı çalmayı öğretmeyi hedefleyen bir sistem uygulanmaktadır.

 • Ses Eğitimi (Koro)
 • Ritim Eğitimi
 • Enstrüman Eğitimi (Piyano, gitar, yan flüt, blok flüt, melodika, orff çalgıları)
 • Orff Eğitimi
 • Okul Bandosu