• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Görsel Sanatlar Bölümü
“Bir milleti yaşatmak için bir takım temeller lazımdır ve bilirsiniz ki, bu temellerin en mühimlerinden biri sanattır.”

Felsefemiz

Sanat eğitimi, kişilerin ruhsal dengeleri için önemlidir. Görsel Sanatlar dersi ile öğrencinin sadece sanatsal yönlerine değil, tüm gelişimlerine yardımcı olunarak sosyal ve psikolojik çatışmaların önüne geçilirken hem çok yönlülük kazandırılır hem de hayattan zevk almalarına katkıda bulunulur. Yaratıcılığı gelişmiş, zekasını kullanabilen kişilerin yetişebilmesi sanat eğitimi ile sağlanabilir ve sanat eğitimi, eğitim sistemimizin temel amaçlarından olan “Öğrenmeyi Öğrenme” ye, yardımcı olur.

Özel Gürçağ Okulları, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” vecizesinden hareket ederek öğrencilerine sanatın hayatla ne kadar iç içe olduğunu kavratmaya çalışarak onların estetik ve sanatsal bir anlayışa sahip olmalarını sağlamaktadır..

Amaçlarımız

 • MEB’in amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili teknik ve teorik bilgileri, becerileri kazandırma,
 • Estetik ve sanatsal duyarlılığını, yaratıcılığını geliştirme,
 • Sanatı, duygu ve düşüncelerini anlatmada görsel bir iletişim aracı olarak kullanması için yeterli bilgileri kazandırma,
 • Öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasında kendi özgüvenlerini geliştirme ve bireysel farklılıklarını geliştirme,
 • Sanat eserlerine ve sanatçılara olan ilgilerini geliştirme,
 • Hayal güçlerini geliştirme,
 • Farklı teknik ve malzemelerle çalışabilme amaçlarımız arasındadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, Görsel Sanatlar derslerinde yaş gruplarına göre

 • Röprodüksiyon çalışmaları
 • Tezhip çalışmaları
 • Minyatür çalışmaları
 • Ebru çalışmaları
 • Karakalem çalışmaları
 • Desen, Oran, Orantı çalışmaları
 • Boyutlu çalışmalar
 • Kağıt katlama çalışmaları
 • Yağlıboya çalışmaları
 • Ahşap boyama çalışmaları
 • Perspektif çalışmaları
 • Seramik ve oyun hamurundan 3 boyutlu çalışmalar
 • Keçe çalışmaları
 • Cam boyama ve vitray çalışmaları
 • Kurdele çalışmaları
 • Aliminyum folyo ile 3 boyutlu çalışmalar
 • Atık malzeme çalışmaları
 • Kolaj tekniği
 • Suluboya, pastel boya ve guaj boya teknikleri
 • Pastel ütüleme tekniği
 • Baskı teknikleri uygulanmaktadır.