• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Fen Bilimleri Bölümü
“İlim tercüme ile değil, tetkik ile olur.”

Felsefemiz

Özel Gürçağ Okulları olarak bilimsel ve teknolojik alanda ileri uluslar düzeyine çıkabilmenin tek yolunun, bilim ve teknolojiyi ülkemizde üretmek ve uygulamak olduğunun bilinci içerisindeyiz. Okulumuz felsefesi doğrultusunda, Fen Bilimleri Bölümü, çevresine karşı ilgili, keşfedici, sorgulayıcı, doğru karar verebilen, problem çözebilen, öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş, yeni teknolojileri anlayan, kullanan, geliştiren ve çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Amaçlarımız

 • Laboratuvar çalışmaları ile bilen, sorgulayan, yorumlayan ve çözüm üretebilen gençler yetiştirmek,
 • Öğrencilerin bilimsel sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları anlamada gözlem, inceleme, deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilmelerini sağlamak,
 • Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını söz, yazı, resim, şekil ve grafiklerle gösterebilme, yorumlayabilme ve genelleyebilmelerini sağlamak,
 • Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini sağlamak,
 • Fen bilimlerine ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilmelerinde öncü olmak temel amaçlarımızdandır.

Fizik, kimya ve biyoloji dersleri olmak üzere üç ana branştan oluşmakta olan Fen Bilimleri Bölümü, bilgi ve teknolojinin uygarlığın temelini oluşturduğunun farkında olarak bilim ve teknolojinin etkin bir araç olarak kullanılmasını sağlıyor.