• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Bilişim Teknolojileri, Yazılım ve Kodlama Bölümü
“Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.”

Felsefemiz

Özel Gürçağ Okulları felsefesi ışığında, Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak öğrencilerimize, hızla gelişen teknoloji ve bilgi çağına ayak uydurabilecekleri düzeyde bir eğitim vermeyi amaç edindik. Öğrencilerimizin günlük yaşamlarında bilgisayarı en doğru ve yararlı şekilde, amacına uygun olarak kullanabilmelerini sağlamak, onları araştırmaya yönlendirmek, aradıkları bilgiye en kısa yoldan nasıl ulaşacakları konusunda onlara rehber olmak ve böylece bilgisayarı oyun ve sohbet aracı olmaktan çıkarmak en önemli ilkelerimizdendir.

Amaçlarımız

 • Bilgi teknolojisinin temel kavramları, bilgisayarı oluşturan birimler, bilişim teknolojileri etiği ve sosyal değerler konularında bilgi sahibi olmaları,
 • İşletim sisteminin temel fonksiyonlarını kullanmaları,
 • Kelime işlem, elektronik çizelge, veri tabanı, masaüstü yayıncılık, sunu oluşturma gibi konularda beceriler kazanmaları,
 • İnternet ve elektronik postayı etkin bir biçimde kullanıyor, İnternette güvenli iletişim için nelere dikkat etmesi gerektiğini biliyor olmaları,
 • Animasyon oluşturma, Grafik Tasarım ve İnternet Sitesi Tasarımı konularında bilgi sahibi olmaları hedeflerimiz arasındadır.

Öğrencilerimiz bu felsefe ve amaçlar doğrultusunda, destekleyici ve özendirici bir eğitim ortamında değişik teknoloji alanlarında bilgisayar eğitimi alıyorlar. Bugünün teknolojisini, yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanırken hayatları boyunca kullanacakları bilgisayar becerilerini kazanıyor, başarı ve kendine güven duygularını geliştiriyorlar.