• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kaabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir.
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
“Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.”

Felsefemiz

Özel Gürçağ Okulları felsefesi doğrultusunda, Beden Eğitimi Bölümü olarak; öğrencilerimizin, Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun, fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli, vatan ve milletini seven, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Amaçlarımız

 • Sporun vazgeçilmez bir yaşam biçimi olduğunu kavratabilmek,
 • Dostluk, arkadaşlık, paylaşma ve ekip ruhunu kavratabilmek ve yaşamının her evresinde uygulamasını sağlayabilmek,
 • Fair-play ruhu aşılamak,
 • Yarışmacı ruhunu kazandırabilmek, kaybettiği zaman kazananı tebrik etmeyi bilmek,
 • Yaratıcı olabilmek,
 • Sportif yeteneklerini ortaya çıkarabilmek,
 • Sağlıklı bir yaşam için sporun gerekli olduğunu kavratabilmek ve çevresine model olabilmek,
 • Spor tesisi ve malzemelerine sahip çıkabilmek,
 • Milli bayramların önemini kavratabilmek ve yaşatabilmek,
 • Sosyal gelişimi sağlayıcı tavır ve davranışların kazanılmasını sağlayabilmek,
 • Kendini kontrol edebilme ve çabuk karar verebilme yetilerini geliştirebilmek,
 • Kendine güven duygusunun kazanılmasını sağlayabilmek,
 • Öğrencilerin her birine sağlıklı ve aktif yaşam için gerekli bilgiyi ve beceriyi kazandırabilmek.