Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
 • Zafer, "ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 1. Ana Sayfa
 2. Okullarimiz
 3. Okul Öncesi
 4. Okul Öncesinde Yaşam

Okul Öncesinde Yaşam

Eğitimin amacı, çocuğun duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimini sağlamak, ileride uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan temelleri sağlıklı bir şekilde oluşturmaktır. Böylece çocuğun bir yandan doğuştan getirdiği yetenek ve özellikleri geliştirerek kendini tanıması bir yandan da topluma verimli ve üretken bir şekilde katılmayı öğrenmesi hedeflenmektedir.

Geleceğin büyükleri olan öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken amacımız: onların yeteneklerini ortaya çıkarmak; çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendisini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına olanak tanımak; onlara olumlu alışkanlık ve davranışlar kazandırmak, her fırsattan yararlanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişimine yardımcı olmak; tüm öğrencilerimizi sorumluluk sahibi, özgüvenli, dürüst, soran, araştıran, yaratıcı, öğrenmeyi ve başarıyı hedefleyen bireyler olarak yetiştirmektir.

Okul Öncesi eğitim-öğretim çalışmaları tam günlük bir eğitim programıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Matematik Etkinlikleri, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri, Oyun ve Hareket Etkinlikleri, Jimnastik, İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra Halk Dansları, Bale, Modern Dans, Satranç, Mental Aritmetik gibi alanlarında da yeteneklerini geliştirmektedirler. Tüm bu etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

Okullarımızda haftalık ders programının yanı sıra, aşağıdaki tabloda belirtilen Öğrenen Merkezli Geri Besleme Çalışmaları ile Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Etkinlik uygulamalarını içeren “Bütünleştirilmiş Dinamik Program” uygulanmaktadır.

Özel Gürçağ Okulları Haftalık Program
Toplam Hafta Sonu (Cumartesi) Hafta İçi Sınıflar
40 - 40 Anasınıfı
40 - 40 1-2-3-4
45 5 40 5-6-7-8
45 10 45 12

Sınıflarımızda

 • Sözel – Dilsel Zeka
 • Mantıksal – Matematiksel Zeka
 • Görsel – Mekansal Zeka (Uzamsal)
 • Bedensel – Kinestetik Zeka
 • Müziksel – Ritmik Zeka
 • Kişisel – İçsel Zeka
 • Kişilerarası – Sosyal Zeka
 • Doğa – Varoluşcu Zeka

gibi çoklu zeka eğitim alanlarını kullanmadaki amacımız; öğrencilerin bu alanlardaki yeterliliklerini en üst noktaya çıkarmak, bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmaktır. Okul öncesi eğitim amaçlı, düzenli ve sistemli bir eğitimdir. Öğretmenlerimiz planlayan, öğreten ve çocuğun gelişimini değerlendiren birer rehber olarak çocukların daha çok kendi kendilerine öğrenmelerine yardımcı olurlar. Planlarını çocuğun gereksinimlerine dayandırır, onların bireysel özelliklerine uygun yöntemler kullanarak öğrenmeye olanak ve kaynak sağlarlar.

Okul Öncesi eğitim-öğretim çalışmaları tam günlük bir eğitim programıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Matematik Etkinlikleri, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Sanat Etkinlikleri, Oyun ve Hareket Etkinlikleri, Jimnastik, İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri derslerinin yanı sıra Halk Dansları, Bale, Modern Dans, Satranç, Mental Aritmetik gibi alanlarında da yeteneklerini geliştirmektedirler. Tüm bu etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

Özel Gürçağ Okulları’nda her çocuk farklı ve özeldir. Okul Öncesi sınıflarımızda sıcak ve sevecen yapımızla, demokratik anlayışımızla öğrencilerimize temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılmakta, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirilerek hayata hazırlanmaktadırlar.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz."
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam