• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.
 • Zafer, " ZAFER BENİMDİR" diyebilenindir. Başarı ise, "BAŞARACAĞIM" diye başlayarak sonunda "BAŞARDIM" diyebilenindir.
 • Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
 • Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
 • Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.
 • Türk çocuklarının yüksek kabiliyetine inancım tamdır.
 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.
 • Türk ! Öğün. Çalış. Güven.
 • Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
 • Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
 • Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın.
 • Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
 • Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin.
 • Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek,
 • kimseden yardim gelmeyeceğine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.
Okul Marşımız

And içtik Ata’m, gitmeye gösterdiğin izden,
Gölgen tutacaktır bizi her gün elimizden.
Ne senden vazgeçeriz, ne senin ilkelerinden,
Cumhuriyet yaşar yüreklerimizde.

Hür yaşarız, gürleriz, çağlarız,
Biz Gürçağlıyız!
Doldurur evreni, gür sesimiz,
Biz Türk genciyiz!

Bir ışık parlar, bizim gözlerimizde,
Umutsuzluk hiç yer almaz, bizim sözlüğümüzde.
Barış, sevgi, kardeşlik büyür yüreğimizde,
Elimizde meşale, çıkarız fetihlere.

Hür yaşarız, gürleriz, çağlarız,
Biz Gürçağlıyız!
Doldurur evreni, gür sesimiz,
Biz Türk genciyiz!